Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a správné postupy

Ing. Antonín Daněk

Desatero základních povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění aneb kde se dělají chyby.

Zveřejněno 17.3.2023

Délka videa: 01:48:48

Obsah webináře:

  • Příslušnost ke zdravotní pojišťovně – doklady vystavované zaměstnavatelem
  • Výkon funkce s odměnou a bez odměny
  • Příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance
  • Dotazy na zaměstnance před provedením dopočtu a doplatku do minima
  • Čestné prohlášení jako rozhodný doklad pro placení pojistného zaměstnavatelem
  • Opravné kódy ve zdravotním pojištění
  • Spekulativní úvahy zaměstnance nebo zaměstnavatele
  • Příjmy po skončení zaměstnání
  • Oznamování „státních kategorií“ zaměstnavatelem
  • Základní principy a postupy zaměstnavatele u dohod – souběžné příjmy, různé typy dohod, dopočet do minima a bez dopočtu do minima

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Antonín Daněk

Ing. Antonín Daněk

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1983. Specialista ve zdravotním pojištění získal svoje zkušenosti a znalosti dlouholetým pravidelným a intenzivním kontaktem s odbornou sférou, zejména se zaměstnavateli. Má za sebou 20 let výkonu vedoucí funkce, kontrolní činnosti u zaměstnavatelů a metodického působení ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. V rámci České republiky provádí metodickou a poradenskou činnost v celé šíři spektra zdravotního pojištění. Přednáší problematiku zdravotního pojištění od roku 1995 především pro mzdové účetní a další specialisty v oblasti zpracování mezd, ale také i pro pracovníky softwarových firem a pro pracovníky zdravotních pojišťoven. Rozsáhlá je jeho publikační činnost. Kromě jiného je autorem oblasti zdravotního pojištění v publikaci Abeceda mzdové účetní, každoročně vydávané nakladatelstvím ANAG Olomouc.