Zdravotní pojištění zaměstnanců-cizinců

Ing. Antonín Daněk

Jaká speciální pravidla platí v oblasti zdravotního pojištění, pokud zaměstnáváte cizince?

Zveřejněno 13.2.2023

Délka videa: 01:47:43

Garance

Obsah webináře:

 • Důležité principy koordinačních nařízení Evropské unie a jejich aplikace v podmínkách zdravotního pojištění
 • Dotazy na zaměstnance ze státu EU při nástupu do zaměstnání
 • Postupy podle koordinačních nařízení EU při souběžných zaměstnáních
 • Význam formuláře A1
 • Postupy podle právních předpisů jiného státu
 • Institut vyslání v podmínkách zdravotního pojištění
 • Zaměstnanci odjíždějící za prací do jiného členského státu
 • Příhraniční pracovníci
 • Souběh zaměstnání a podnikání
 • Zaměstnanci ze „třetích zemí“
 • Nároky na zdravotní péči
 • Specifika dvoustranných mezistátních smluv o sociálním zabezpečení

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Antonín Daněk

Ing. Antonín Daněk

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1983. Specialista ve zdravotním pojištění získal svoje zkušenosti a znalosti dlouholetým pravidelným a intenzivním kontaktem s odbornou sférou, zejména se zaměstnavateli. Má za sebou 20 let výkonu vedoucí funkce, kontrolní činnosti u zaměstnavatelů a metodického působení ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. V rámci České republiky provádí metodickou a poradenskou činnost v celé šíři spektra zdravotního pojištění. Přednáší problematiku zdravotního pojištění od roku 1995 především pro mzdové účetní a další specialisty v oblasti zpracování mezd, ale také i pro pracovníky softwarových firem a pro pracovníky zdravotních pojišťoven. Rozsáhlá je jeho publikační činnost. Kromě jiného je autorem oblasti zdravotního pojištění v publikaci Abeceda mzdové účetní, každoročně vydávané nakladatelstvím ANAG Olomouc.