Zdravotní pojištění zaměstnanců-cizinců

Ing. Antonín Daněk

Jaká speciální pravidla platí v oblasti zdravotního pojištění, pokud zaměstnáváte cizince?

Pátek 10.2.2023

13:00 - 15:00

89 volných míst

Garance

Obsah webináře:

 • Důležité principy koordinačních nařízení Evropské unie a jejich aplikace v podmínkách zdravotního pojištění
 • Dotazy na zaměstnance ze státu EU při nástupu do zaměstnání
 • Postupy podle koordinačních nařízení EU při souběžných zaměstnáních
 • Význam formuláře A1
 • Postupy podle právních předpisů jiného státu
 • Institut vyslání v podmínkách zdravotního pojištění
 • Zaměstnanci odjíždějící za prací do jiného členského státu
 • Příhraniční pracovníci
 • Souběh zaměstnání a podnikání
 • Zaměstnanci ze „třetích zemí“
 • Nároky na zdravotní péči
 • Specifika dvoustranných mezistátních smluv o sociálním zabezpečení
Přihlásit