Změny u sociálního a zdravotního pojištění

Ing. Ivana Zatloukalová

Obsahem webináře by měly být odpovědi na otázky, co se změnilo ve výpočtu a odvodech sociálního a zdravotního pojištění v roce 2024. Seznámení s přehledem změn v nemocenském pojištění, v pojistném na sociální zabezpečení a v pojištění osob samostatně výdělečně činných. Sazby pojistného a slevy na pojistném. Změny ve zdravotním pojištění, minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění, souběh činností pro odvody pojistného.

Zveřejněno 1.2.2024

Délka videa: 01:32:28

Garance

Obsah webináře:

Změny u sociálního pojištění:

 • Redukční hranice
 • Maximální vyměřovací základ
 • Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy
 • Sazby pojistného, zvýšení sazby pojistného, sleva na pojistném
 • Důchodové a nemocenské pojištění OSVČ
 • Režim paušální daně u OSVČ a odvod pojistného

Zdravotní pojištění:

 • Minimální mzda jako minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění
 • Pracovně právní vztahy a minimální vyměřovací základ
 • Nekolidující zaměstnání a zdravotní pojištění
 • Placení zdravotního pojištění osobami bez zdanitelných příjmů
 • Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem
 • Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro rok 2024
 • Pobyt v cizině a zdravotní pojištění
 • Souběžné příjmy

Webinář je určen:

Mzdovým účetním, personalistům. Soukromý i veřejný sektor.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Ivana Zatloukalová

Lektorka účetních a daňových kurzů. Absolvovala VŠE - obor ekonomika, management. Pracuje na pozici vedoucí ekonomické kanceláře, provádí činnost účetních poradců, mimo jiné i pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, oddělení hospodářské kriminality PČR Olomouc, Šumperk, Jeseník.