Změny úpravy dovolené od 1.1. 2021: Základy nové koncepce dovolené

JUDr. Jaroslav Stránský

Vysvětlení koncepčních změn v oblasti dovolené. Objasnění podmínek vzniku práva na dovolenou a na poměrnou část dovolené. Rozdíl mezi výměrou dovolené (v týdnech) a vyjádřením práva zaměstnance na dovolenou v násobcích týdenní pracovní doby (v hodinách). Upozornění na další změny v úpravě dovolené, zejména v oblasti čerpání a tzv. převádění dovolené do následujícího roku.

Zveřejněno 9.10.2020

Délka videa: 01:44:56

Obsah semináře:

  • Výměra dovolené a rozsah práva na dovolenou
  • Podmínky vzniku práva na dovolenou
  • Vyjádření práva zaměstnance na dovolenou v násobcích týdenní pracovní doby, návaznost na čerpání dovolené (jen výjimečné čerpání v rozsahu kratším než 1 směna)
  • Nový přístup k zohlednění překážek v práci a dalších dob, kdy zaměstnanec nepracuje, pro účely vzniku práva na dovolenou
  • Převedení části dovolené na žádost zaměstnance do následujícího kalendářního roku

 

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.