Změny v DPH od roku 2019 (2. část)

Ing. Jana Kolářová

Jaké změny v oblasti DPH nás čekají v roce 2019?

Zveřejněno 11.12.2018

Délka videa: 01:05:26

Návrh novelizace zákona o DPH má vstoupit v účinnost během roku 2019. Zasahuje značnou část úpravy. V 2. části probereme následující okruhy:

  • Uskutečnění plnění při opravě základu daně
  • Povinnost vystavit opravný daňový doklad a dostat ho do dispozice příjemce
  • Lhůta pro opravu základu daně
  • Náležitosti opravných daňových dokladů
  • Rozšíření možnosti snížit daň u nedobytných pohledávek
  • Oprava odpočtu

 

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jana Kolářová

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn, vklady a prodeje podniku). V současné době pracuje pro poradenskou společnost se sídlem v Praze.