Změny v uplatnění daňové ztráty

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor zásadních změn v uplatňování daňové ztráty, které přinesla novela zákona o daních z příjmů od 1. 7 .2020, včetně praktických příkladů.

Zveřejněno 16.10.2020

Délka videa: 01:18:14

Výběr z obsahu:

  • základní principy uplatnění daňové ztráty podle předchozí úpravy,
  • nová možnost zpětného uplatnění ztráty ve 2 bezprostředně předcházejících zdaňovacích obdobích,
  • mimořádné zpětné uplatnění odhadnuté ztráty za rok 2020,
  • uplatnění ztráty v obdobích, která nejsou zdaňovacími,
  • stanovení daně za období s možností uplatnění ztráty,
  • nová možnost vzdání se uplatnění daňové ztráty,
  • test podstatné změny pro uplatnění daňové ztráty právnickými osobami,
  • vysvětlení postupů na příkladech.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.