Změny v úpravě pracovnělékařských služeb od 1. 11. 2017

K 1. 11. 2017 vstoupila v účinnost novela zákona o specifických zdravotních službách, která přinesla několik podstatných změn do úpravy pracovnělékařských služeb.

Zveřejněno 8.11.2017

Délka videa: 01:02:38

On-line seminář je určen

Personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnanci. Soukromý i veřejný sektor.

Cílem on-line semináře je

K 1. 11. 2017 vstoupila v účinnost novela zákona o specifických zdravotních službách, která přinesla několik podstatných změn do úpravy pracovnělékařských služeb. Základním cílem semináře bude seznámit účastníky s těmito změnami a jejich důsledky, které jsou pro zaměstnavatele důležité z hlediska jeho povinnosti zajistit pro všechny své zaměstnance lékařské prohlídky i další pracovnělékařské služby.

Obsah on-line semináře

  • Nová pravidla týkající se vstupní lékařské prohlídky (kdy musí být zajištěna, hrazení nákladů)
  • Předpoklady pro vydání posudku, nová možnost nahrazení výpisu ze zdravotnické dokumentace zjednodušeným potvrzením
  • Obsah lékařského posudku
  • Nová možnost vzdání se práva na přezkoumání posudku
  • Důsledky nevydání posudku
  • Povinnost zaměstnavatele mít uzavřenou písemnou smlouvu s poskytovatelem, pověření jiného poskytovatele
  • Posouzení zdravotní způsobilosti u agenturních zaměstnanců

Kapitoly videa