Změny ve mzdovém účetnictví od 1. 1. 2019

Ing. Ivana Zatloukalová

Seznámení se s plánovanými novinkami ve mzdové účtárně pro rok 2019 a procvičení novinek na praktických příkladech.

Zveřejněno 23.1.2019

Délka videa: 01:03:04

Seminář je určen:

mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2019

Co Vám seminář přinese:

Seminář konaný v prosinci 2018 byl zaměřen na očekávané novinky v oblasti mzdového účetnictví pro rok 2019. Seznámení s novinkami ve mzdové účtárně pro rok 2019 a procvičení novinek na praktických příkladech.

Obsah semináře:

  • Změny v pracovně právní oblasti
  • Změny ve zdravotním pojištění
  • Změny v pojistném na sociální zabezpečení
  • Změny v nemocenském pojištění
  • Náhrada mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN v příkladech
  • Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti
  • Srážky ze mzdy v příkladech
  • Náhrady cestovních výdajů

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Ivana Zatloukalová

Lektorka účetních a daňových kurzů. Absolvovala VŠE - obor ekonomika, management. Pracuje na pozici vedoucí ekonomické kanceláře, provádí činnost účetních poradců, mimo jiné i pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, oddělení hospodářské kriminality PČR Olomouc, Šumperk, Jeseník.