Input:

138/1974 Sb. (aktuální znění, účinné od 31.5.2013); m. s., Smlouva mezi ČSSR a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění