Input:

275/2012 Sb., Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění účinném k 1.1.2026

č. 275/2012 Sb., Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění účinném k 1.1.2026
ZÁKON
ze dne 18. července 2012
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třetí
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třetí
58/2014 Sb.
(k 7.4.2014)
mění § 4 odst. 2 písm. b), § 5, § 8 odst. 5 písm. e), § 22 odst. 1, § 23 odst. 3
114/2016 Sb.
(k 13.4.2016)
mění § 2 odst. 1, § 6 odst. 1 písm. g), § 6 odst. 1 písm. h), § 11 odst. 1 písm. b) a § 71 odst. 3
222/2016 Sb.
(k 1.1.2024)
ruší část desátou
ve znění zák. č. 277/2019 Sb., č. 261/2021 Sb. a 177/2022 Sb.
322/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
90/2017 Sb.
(k 13.4.2017)
mění § 2, § 8, § 14, § 18, § 22, § 25, § 26, § 27 a § 33; nové přechodné ustanovení
38/2019 Sb.
(k 2.3.2019)
mění § 10, § 11, § 12, § 14, § 17, § 18, § 19, § 35, § 60 a § 71; nové přechodné ustanovení
89/2024 Sb.
(k 1.1.2026)
mění; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje zvláštní pravidla výkonu státní správy při volbě prezidenta republiky (dále jen „volba prezidenta”), zvláštní podmínky výkonu volebního práva v této volbě a zvláštní pravidla zjišťování výsledku této volby. Společná pravidla výkonu státní správy voleb upravuje zákon o správě voleb.
§ 2
(zrušen zák. č. 89/2024 Sb. k 1.1.2026)
§ 3
Vyhlášení volby prezidenta a volební obvod
(1)  Volbu prezidenta vyhlašuje předseda Senátu vyhlášením rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv tak, aby se případné