Input:

315/1999 Sb.; MF: vyhl., o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou