Input:

325/2011 Sb., Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2012

č. 325/2011 Sb., Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2012
SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 1. listopadu 2011
o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2012
Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 298/2011 Sb., stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2012:

1. Antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná očkování
1a) kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTaPHibVHBIPV):
Pertussis anatoxinum
Pertussis haemagglutinum filamentosum
Pertussis membranae externae proteinům
Diphtheriae anatoxinum
Tetani anatoxinum min.
Antigenum tegiminis hepatitidis B biosyntheticum
Virus poliomyelitidis inactivatum typus 1
Virus poliomyelitidis inactivatum typus 2
Virus poliomyelitidis inactivatum typus 3
Lyofilizát Hib: Polyribosylribitoli phosphas Haemophilus influenzae b, Tetani anatoxinum
1b) očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu (DTaP):
Diphtheriae anatoxinum ≥ 30 mezinárodních jednotek
Tetani anatoxinum ≥ 40 mezinárodních jednotek
Pertussis anatoxinum (PT) 25 mikrogramů
Pertussis haemaglutininum filamentosum (FHA) 25 mikrogramů
Pertactinum (69kD) 8 mikrogramů
1c) očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, nákazám vyvolaným Hemofilem influenzae b (DTaPHib):
 
Diphtheriae anatoxinum
min. 30 mezinárodních jednotek
Tetani anatoxinum
min. 40 mezinárodních jednotek
Pertussis anatoxinum (PT)
25 mikrogramů
Pertussis haemaglutininum filamentosum (FHA)
25 mikrogramů
Pertactinum (69kD)
8 mikrogramů
Haemophilus influenzae B
10 mikrogramů
cum anatoxino tetanico
20-40 mikrogramů

1d) očkovací látka proti záškrtu a tetanu - divakcína:
Anatoxinum diphtheriae purificatum......................min. 30 mezinárodních jednotek
Anatoxinum tetani purificatum..............................min. 40 mezinárodních jednotek
1e) očkovací látka proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b:
1 dávka lyofilizované vakcíny obsahuje: Polysaccharidum Hib purificatum (10 mikrogramů) cum Anatoxino tetanico (30 mikrogramů).
1f) očkovací látka proti tetanu:
Tetani anatoxinum...................................min. 40 mezinárodních jednotek
1g) očkovací látka proti virové hepatitidě B v dětské formuli:
Antigenum tegiminis hepatitidis B
1h) očkovací látka proti virové hepatitidě B v dospělé formuli:
Antigenum tegiminis hepatitidis B
1ch) očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám:
Morbillorum virus attenuatum (Schwarz) min. 103,0 infekční dávka pro buněčnou kulturu50 Parotitidis virus attenuatum (RIT 4385) min. 103,7 infekční dávka pro buněčnou kulturu50 Rubeolae virus attenuatum (Wistar RA 27/3) min. 103,0 infekční dávka