Input:

365/2008 Sb.; nař. vl., stanoví výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výši přepočítacího koeficientu pro