Input:

369/2021 Sb.; MF: sd., určuje emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky,