Input:

415/2011 Sb.; MS: vyhl., o písemnostech, které je osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání