Input:

455/1991 Sb., Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění účinném k 1.1.2025