Input:

593/1992 Sb., Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění účinném k