Input:

77/2019 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České