Daňové novinky

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor změn nově přijímaných / přijatých v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů, DPH a u silniční daně; je přizpůsoben vývoji legislativního procesu v době konání.

Zveřejněno 16.9.2022

Délka videa: 01:34:27

Výběr z obsahu:

  • Změny v ZDP v souvislosti s poskytnutím nízkoemisních vozidel zaměstnancům pro služební a soukromé použití, změny v odpisování u dobíjecích stanic elektromobilů, změna maximální výše stravenkového paušálu
  • Změny v ZDP při poskytování darů v roce 2022 v souvislosti s válkou na Ukrajině
  • Změny v DPH zákonem č. 93/2022 Sb. implementující směrnice EU o společném obranném úsilí a o řešení dočasného osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19
  • Komplexní rozbor „nového“ zákona o dani silniční (která vozidla a za jakých podmínek zůstala předmětem daně, kdo je plátcem daně, výše a termíny splatnosti daně, přechodná ustanovení pro rok 2022)
  • Změny v cestovních náhradách přijaté v průběhu roku 2022
  • Krátká zmínka o přípravě změn v daních z příjmů (zvýšení limitů příjmů pro paušální daň nebo pro povinnost podávat daňové přiznání) a v DPH (zvýšení hranice obratu pro registraci) s předpokládanou účinností od roku 2023
  • Související výklady GFŘ a MF

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.