Elektromobilita a daň z příjmů

Jaroslava Pfeilerová

Webinář je určen pro zaměstnavatele, OSVČ, účetní a ekonomy, kteří musí řešit problematiku daně z příjmů ve vazbě na využívání vozidel, které využívají elektrickou energii (elektromobil, hybridy).

Zveřejněno 30.4.2021

Délka videa: 01:20:54

Obsah webináře:

  • Služební vozidla (odpisy, spotřeba PHM, poskytnutí vozidla (elektromobily, hybridy) zaměstnanci na služební i soukromé využití)
  • Podnikající fyzické osoby (možnosti daňového uplatnění nákladů spojených s provozem vozidel – elektromobilů, hybridů)

Pracovní cesty (cestovní náhrady při pracovních cestách vykonaných zaměstnanci s využitím elektromobilů, hybridních vozidel)

Kapitoly videa

Lektor

Jaroslava Pfeilerová

Jaroslava Pfeilerová

Pracuje přes 20 let jako správce daně. Více než 15 let přednáší o cestovních náhradách a také o nich píše do časopisů odborné příspěvky.