Jak činit správné závěry: k čemu, proč a jak slouží Occamova břitva

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Nevíme-li, která z možných příčin určité události je ta pravá, pak se většinou příliš nezmýlíme, rozhodneme-li se pro tu, která je svou podstatou nejjednodušší. Uvažujeme-li tímto způsobem, používáme tak zvanou Occamovu břitvu.

Zveřejněno 3.11.2021

Délka videa: 01:12:26

Garance

Stručná osnova webináře: 

  • Occamova břitva, aneb jednoduché příčiny bývají pravděpodobnější
  • Occamova břitva: možnosti praktického uplatnění
  • Varianty Occamovy břitvy: Hanlonova a Popperova břitva
  • Jak se o Occamovu břitvu neříznout 

Cílová skupina webináře:

Seminář je určen všem, kteří chtějí zvýšit svou schopnost kriticky uvažovat i přesvědčivě komunikovat. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky osobního rozvoje zaměstnanců.

 

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.