Novela zákona o DPH 2019 - 1. část

Ing. Jana Kolářová

Novela zákona o DPH pro rok 2019 je velmi rozsáhlá. Seriál on-line seminářů Vás podrobně seznámí s novinkami.

Zveřejněno 29.3.2019

Délka videa: 01:19:08

Novela zákona o DPH vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 80/2019 Sb. a je účinná od 1. dubna 2019.  

V první části seriálu věnovanému novinkám blíže probereme:

  • základ daně a jeho opravy,
  • daňové doklady.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jana Kolářová

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn, vklady a prodeje podniku). V současné době pracuje pro poradenskou společnost se sídlem v Praze.