Nový zákon o účetnictví

Mgr. Ing. Magdalena Králová

Připravte se včas na zbrusu nový zákon o účetnictví. Jeho účinnost je navržena již od 1. ledna 2025! Nenechte se jím zaskočit! Přidejte se k nám na exkluzivním webináři, kde probereme vše od A do Z o chystaném zákonu, který má přinést revoluci v českém účetnictví. Dozvíte se, jaké novinky vás čekají, jaké povinnosti odpadají a jaké příležitosti se otevírají právě vám.

Zveřejněno 29.4.2024

Délka videa: 02:03:08

Garance

Seznamte se s novým zákonem o účetnictví

Zatímco dříve byla primární pozornost věnována procesům účtování, nový zákon klade důraz na účetní výkaznictví. Klíčovým poselstvím je, že účetnictví by mělo sloužit externím uživatelům, a poskytnout jim kvalitní informace o účetní jednotce.
Dále zákon přináší novou strukturu s důrazem na výsledky účetnictví (účetní výkazy) oproti samotným procesům (zaúčtování). Zvláštní důraz je kladen na zásady kvality účetních informací. Pojmy, které byly dosud nejasně definovány, budou nyní přesněji vymezeny, což zjednoduší interpretaci a přiblíží české účetnictví k mezinárodním standardům.

Nový zákon o účetnictví bude mít určitě přímý dopad na firmy prostřednictvím těchto změn:

 • Nová filosofie a koncepční rámec účetního výkaznictví
 • Nové uspořádání norem (zákon, vyhlášky)
 • Rozšíření povinnosti vést účetnictví podle mezinárodních účetních standardů IFRS
 • Změny ve struktuře účetních výkazů
 • Odlišný koncept výnosů vs. nákladů
 • Možnost účtování ve funkční měně
 • Pořizovací náklady vč. odhadů
 • Oceňování aktiv a závazků
 • Následné výdaje spojené s majetkem
 • Změny účtování leasingu
 • Investiční dotace atd.
 • Související změna celé řady dalších předpisů, zejména daně z příjmů

Navržený text zákona má 219 paragrafů a jeho zrušovací část se týká více než 100 předpisů. 

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Ing. Magdalena Králová

Mgr. Ing. Magdalena Králová

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je certifikovanou účetní a daňovou poradkyní. Aktivně se podílí na práci účetní profese, aktuálně je prezidentkou Svazu účetních České republiky a je též zástupcem profese v Národní účetní radě. Současně je většinovým společníkem a jednatelkou účetní a daňové kanceláře MK ekonomika s. r. o., kde se specializuje zejména na metodiku účetnictví.