Řešení případů náhrady škody způsobené zaměstnancem

JUDr. Jaroslav Stránský

Prakticky zaměřená prezentace se bude zabývat uplatněním jednotlivých typů povinnosti zaměstnance nahradit škodu. Budou objasněna specifika jednotlivých možných případů a objasněn postup, jak zaměstnavatel může a má postupovat při řešení případů, kdy zaměstnanec poruší svou povinnost a dojde ke vzniku škody. Pravidla budou demonstrována na příkladech vycházejících i z aktuálních výsledků soudní rozhodovací činnosti.

Zveřejněno 11.3.2020

Délka videa: 01:29:43

Obsah semináře:

  • Základní podmínky vzniku povinnosti zaměstnance nahradit škodu
  • Co musí zaměstnavatel zaměstnanci prokázat (porušení povinnosti, formy zavinění)
  • Vznik škody při plnění pracovních úkolů a v souvislosti s ním
  • Možnosti a podmínky uplatnění tzv. hmotné odpovědnosti
  • Předpoklad zavinění, povinnost zaměstnance prokázat, že vznik škody nezavinil
  • V jakém rozsahu může zaměstnavatel náhradu škody požadovat (rozdíl u jednotlivých typů povinnosti zaměstnance nahradit škodu)
  • Snížení náhrady škody v důsledku spoluzavinění zaměstnavatele

 

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.